İSG Personeli Kimdir ?

“30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre destek elemanı: asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme koruma tahliye yangınla mücadele ve ilkyardımla ilgili konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi ifade eder.

18 Haziran 2013 tarihli iş yerlerinde acil durumlar yönetmeliğine göre iş veren : iş yerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar arama kurtarma ve tahliye yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve eğitimli en az 1 er çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir.

İş yerinde bunları aşan sayıda çalışan bulunuyorsa tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 kadar çalışan için 1 er destek elemanı daha görevlendirir. İşveren ilk yardım konusunda 22 Mayıs 2002 tarihli ve 24762 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilk yardım yönetmeliği esasına göre destek elemanı görevlendirir”

İş yerlerinde ilk yardım eğitimi almış personel bulundurulmasının önemi; “Az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışana 1 kişi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta ise her 10 çalışana 1 kişinin ilk yardım eğitimi alması zorunludur. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde arama kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele ekibi, yerine getirmek üzere 1 kişi görevlendirilmesi uygundur.

Seçilen destek elemanı sayısı 1d en fazla ise ekipler oluşturularak ve her ekip için 1 ekip başa belirlenir. İlk yardım yönetmeliği gereği ilk yardım sertifikası alan kişilerin eğitimi 3 yılda bir güncellenir.

Destek elemanları çalışmalarını acil durum talimatlarına göre yaparlar ve en az yılda iki defa acil durum tatbikatlarının yapılması da zorunludur” diye konuştu.