Sancak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 29.05.2013 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
Önce İnsan” ilkesiyle hızla büyümeye devam eden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizin, güven odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Hizmet verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan Sancak OSGB, topluma faydalı ve örnek olmaya çalışan bir vizyonla hareket etmekte, yürüttüğü projelerle gelişimini her açıdan sürdürmektedir.
İş sağlığı ve güvenliğini; yasal bir zorunluluk olduğu için değil, insan hayatını önemsediğimiz için yaşam tarzı haline getirmeyi amaçlamaktayız. İş kazalarının en az düzeye indirildiği, insan odaklı bir toplumun üyesi olmak Sancak OSGB ailesinin en büyük hedefidir.

Misyonumuz
Çalışma ortağı olduğumuz firmaların İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm ortağı olmak ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ve kültürünün yoğunlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kalitesi sebebiyle en çok tercih edilen şirket olmaktır.