O.S.G.B.’ler gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimlerdir. O.S.G.B.’ler kendi bünyesinde işyerleri için uygun olabilecek personeli (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık memuru v.) sizin için çalışmak üzere görevlendirmektedirler.

Sancak O.S.G.B. tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörümüz tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılacaktır.