Çalışanların, yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıklarını anlamak,  aynı zamanda çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ve hassas ekipmanlarla yapılması gerektiği gerçeği göz önünde bulundurulursa, kırma kusuru ölçümleri hem ucuz hem pratik bir çalışma olmaktadır. Bu nedenle temel göz kırma kusuru taramaları yaparak göz problemi olan çalışanları tespit ediyor ve olması gerektiği gibi klinik şartlarda muayene olabilmeleri için klinik göz muayeneleri olabilmeleri için sağlık hizmeti sunan kurumlara müracaat etmelerini öneriyoruz.