Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek kullanılan ekipman gerekse konunun uzmanları tarafından çekilerek değerlendirilmesi çok önemlidir.

Radyolojik çekimlerimizi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıtlı 100 mA kapasiteli röntgen cihazı ve dijital görüntüleme sistemleri ile modern bir altyapıda ve röntgen teknisyenlerimiz tarafından gerçekleştiriyoruz.