Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır.
Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuvar çalışmalarının önemi büyüktür.
Çalışmalarımızı deneyimli sağlık personellerimizle ve hazırlattığımız yazılımla sahada barkod sistemi kullanarak herhangi bir karışıklığa imkan vermeden yapıyoruz. Alınan numuneler uygun şartlarda bekletilerek yine uygun şartlarda transfer edilmekte ve bu sürecin her aşaması kayıt altına alınmaktadır. Numuneler referans laboratuvarlarda çalışılarak raporlanmaktadır. Tüm bu süreçler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.4.2016 tarihinde yayınlanan Gezici İSG Hizmetleri genelgesindeki teknik şartlar ve zorunluluklara göre yürütülmektedir. Hematolojik, biyokimyasal, biyolojik ve toksikolojik tüm testlerin çalışmalarını yapabilmekteyiz.